תולדות השואה – רומניה

תולדות השואה - רומניה

ד"ר ז'אן אנצ'ל

המחקר המקיף ביותר על תולדות יהודי רומניה לפני השואה, בתקופת השואה ואחריה.

הספר עוסק בעיצוב המדיניות הרומנית כלפי היהודים ובחיים היהודיים הפנימיים, ובכלל זה תיאור השמדתם של יהודי בסרביה, בוקובינה וטרנסניסטריה.

פרקים מיוחדים עוסקים בטבח ביהודי יאשי ובשאלת הרכוש השדוד.

המחקר החדשני מבוסס על תיעוד עשיר מארכיונים שנפתחו רק בשנים האחרונות.