שמואל (סם) אהרנסון

שמואל (סם) אהרנסון (1950 – 1883)

היה אגרונום יהודי מארץ ישראל, בנם של אפרים-פישל ומלכה אהרנסון,
ממייסדי זכרון יעקב, ואחיהם של אהרון, צבי, אלכסנדר, שרה ורבקה.
שמואל נחשב לבנה הראשון של המושבה זכרון יעקב. שמואל אהרנסון למד
בבית הספר העממי שבמושבה, שנוסד על ידי הברון רוטשילד, ולאחר מכן בבית
הספר החקלאי של כל ישראל חברים שבמקווה ישראל )בין השנים 1896 – 1898
לערך(. עם סיום לימודיו אלו נסע לאלג’יריה הצרפתית על מנת ללמוד בבית
הספר הגבוה לחקלאות ברואיבה – שם קיבל תואר אגרונום. לאחר תום לימודיו
חזר לזכרון יעקב ועבד במשק החקלאי של הוריו. כמו כן, פעל כיזם וכסוחר; בין
השאר ייצא סוסים ערביים אצילים מהאזור לאירופה.
בשנת 1910 נשא לאישה את מרים )מרי( שטרנברג )נולדה בשנת 1888 בזכרון
יעקב(, ולאחר נישואיו החל לעבוד בתחנת הניסיונות החקלאיים בעתלית )חוות
אהרנסון(, שהוקמה על ידי אחיו הבכור, אהרן, באותה שנה. יחד עם אחיו הצעיר,
אלכסנדר נמנה עם ראשי אגודת “הגדעונים”, שהוקמה בשנת 1913 בהשראת
אהרן. כמו אחותו רבקה לא הצטרף למחתרת ניל”י, ובזמן מלחמת העולם הראשונה
נסע לארצות הברית. יחד עם זאת תמך בפעולות אחיו הבכור אהרן כמנהיג ניל”י,
ובין השאר היה מעורב עמו בהכנה מאחורי הקלעים של ‘הצהרת בלפור’.
אחרי כיבוש הארץ על ידי הבריטים חזר עם משפחתו לזכרון יעקב, וניסה לשקם
את תחנת הניסיונות בעתלית. בשנת 1920 נבחר מטעם רשימת התאחדות
האיכרים לאספת הנבחרים הראשונה. בהמשך, הקים מחלבה מתקדמת ופעל
כיזם כלכלי בתחומים אחדים. בשנת 1938 עבר עם משפחתו לחיפה. נולדו לו
שני בנים: ידידיה )יליד 1912 ( ואהרן )יליד 1925 (, שאביו שמואל קראו על שם
אחיו הבכור הנערץ.