עובד בן עמי (דנקנר)

עובד בן עמי (דנקנר) ( 1905 – 1988)

נולד בשנת 1905 בפתח תקווה לאב שנמלט מרומניה, מראשוני פתח תקווה
ולאם לבית צלליכין, מראשוני הביל”ויים. ב 1918- ארגן את אר”י )אגודת רעים-
ידידים( ועמד בראשה. כמו כן, ארגן ועדה לקבלת העולים הראשונים שהגיעו
לארץ לאחר מלחמת העולם הראשונה. מנעוריו גילה נטייה לעיתונאות, ובשנת
1920 היה לסופר העיתון היומי “דואר היום” והשבועון “פלשתיין וויקלי״. לימים
היה ממייסדי “מעריב” ושימש כיושב ראש “הוצאת מודיעין בע”מ”.
בשנת 1922 היה ממייסדי וממפעילי אגודת מכבי-אבשלום, מזכיר סניף
הסתדרות “בני-בנימין” בפתח תקווה, ולאחר מכן-המזכיר הכללי של הסתדרות
זאת. הוא פעל להקמת המפעל ההתיישבותי הראשון של בני-בנימין – כפר
אהרון. כמו כן, הגה וביצע את התיישבות בני-בנימין בהרצליה. בשנים 1928-
1929 יזם ויסד עובד בן עמי את העיר נתניה ואת הכפר אבן יהודה וכיהן כראש
עיריית נתניה מאז היווסדה. כמו כן, יזם וייסד את עיר הנמל אשדוד.
עובד בן עמי יזם את הקמת תעשיית היהלומים בארץ ישראל. בשנת 1938 הזמין
את שני תעשייני היהלומים הראשונים – אנשל דסקל וצבי רוזנברג לעיר נתניה.
בכספים הראשוניים שגויסו הוקמה המלטשה הראשונה בארץ ישראל – אופיר.
כפעולה ראשונה לביסוסה של התעשייה פעל לגיוסם של יהלומנים בלגים
ולהשגת חומר גלם, שהושג בסופו של דבר רק לאחר התערבות ישירה של אוטו
אופנהיימר. הוא יסד את התאחדות בעלי התעשייה ועמד בראשה משנת 1949
עד שנת 1950 . עובד בן עמי נפטר בשנת 1988 .
התאחדות תעשייני היהלומים העניקה לעובד בן עמי את התואר – יקיר תעשיית
היהלומים – בטקס הראשון של הענקת התואר, שהתקיים שנה לאחר פטירתו.