נערך יום הציון השנתי ברומניה לזכר שואת יהדות רומניה

ברומניה נקבע יום ייעודי בלוח השנה לציון שואת יהודי רומניה והוא ה – 09.10 מידי שנה.
זוהי החלטה פרלמנטרית שנלקחה והועברה בחוק באופן רשמי ב – 05.05.2004  ויש לה גם משמעות סמלית משום שזהו התאריך בו החלו לשלח את היהודים לטרנסניסטריה בשנת 1941.

בתאריך זה וסביבתו נערכים ברמה ארצית ברומניה אירועי אזכרה, הרצאות, השקות ספרים, הצגות תיאטרון בנושא, פעילות חינוכית בבתי הספר וסמינרים. לפעילויות אלו אף שותפים מספר משרדי ממשלה האמונים על הביצוע, ביניהם: משרד החינוך, המדע והנוער הרומני, משרד התרבות הרומני, משרד החוץ של רומניה וגם המכון לחקר השואה ברומניה ע”ש ‘אלי ויזל’ והפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה (FCER).

השנה הניח הנשיא המכהן, קלאוס יוהניס, את הזר הרשמי לראשונה וציין כי זו הפעם הראשונה בה הוא פוסע על אבני אתר הזיכרון בבוקרשט באופן רשמי והוא נרגש. מדבריו: “לאחר שבעה עשורים מאותם זמנים טראגיים, את סבלם של השורדים לא ניתן למחוק ואת שאבד להם לעולם לא ניתן להחזיר, אך ביכולתנו לעשות משהו אחר: לא נניח לזיכרון הנספים להיעלם וננסה לבנות עולם טוב יותר בו החירות וכבוד האדם מוגנים ומובטחים ללא דופי”.

ובמקור:

De ziua Comemorării Holocaustului, am pășit pe pietrele impresionantului Memorial din București pentru prima dată ca Președinte. La mai bine de șapte decenii de la acele vremuri tragice, suferința supraviețuitorilor nu se poate șterge, iar ceea ce au pierdut nu poate fi vreodată recuperat. Putem să facem însă altceva: să nu lăsăm memoria victimelor să dispară și să construim o lume mai bună, în care libertatea și demnitatea ființei umane sunt apărate și garantate fără rezerve.

ולהלן הודעתו הרשמית של שר החוץ הרומני, בוגדן אאורסקו, במסגרת יום הזיכרון לשואה של רומניה :

Ministerul Afacerilor Externe aduce, cu prilejul datei comemorative naţionale de 9 octombrie, un omagiu memoriei victimelor Holocaustului din întreaga lume şi îşi exprimă solidaritatea cu supravieţuitorii tragicelor evenimente din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În acest context, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a transmis următorul mesaj:

„Amintindu-ne de victimele Holocaustului din România marcăm începutul, nu sfârșitul, responsabilității noastre în asumarea istoriei recente, astfel încât tragedia victimelor Holocaustului să nu se mai repete vreodată. Ministerul Afacerilor Externe susţine pe deplin eforturile de educare a tinerei generaţii în spiritul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, astfel încât acestea să înțeleagă consecințele acțiunilor discriminatorii, antisemite şi rasiste.

Comemorarea zilei de 9 octombrie marchează asumarea conștientă și sinceră a unui episod dureros al istoriei naționale. Ziua Națională pentru comemorarea Holocaustului din România este un moment de reflecție pentru noi toți, un prilej de a medita asupra consecințelor tragice ale manifestărilor extremiste asupra relațiilor comunitare și a valorilor solidarității umane, asupra perenității democrației, a legalității și a respectării drepturilor și libertăților fundamentale.

Memoria Holocaustului este și unul din subiectele principale abordate în cadrul dezbaterilor interne ale organizației Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), a cărei președinție va fi exercitată de România în anul 2016. Preluarea de către România a Președinției organizației IHRA în 2016 este expresia recunoașterii eforturilor autorităţilor române de a păstra memoria Holocaustului prin intermediul instrumentelor legale şi administrative dezvoltate la nivel național şi local, inclusiv prin colaborarea cu societatea civilă şi organizațiile evreieşti din țară și de peste hotare. Am încrederea deplină că țara noastră va contribui semnificativ la implementarea mandatului acestei organizații: promovarea educaţiei, comemorării şi cercetării Holocaustului.”

Ministerul Afacerilor Externe reiterează faptul că promovarea diversităţii, a respectului faţă de celălalt, egalitatea în raport cu ceilalţi reprezintă  principii esenţiale pentru dezvoltarea unei societăți democratice. Ministerul Afacerilor Externe îşi reafirmă hotărârea de a contribui, în continuare, prin instrumentele diplomaţiei, la întărirea instrumentelor legislative şi instituţionale apte să prevină şi să sancţioneze antisemitismul, precum şi oricare alte manifestări de rasism, xenofobie, discriminare rasială şi intoleranţă.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază eforturile semnificative pe care România le-a realizat în decursul ultimilor ani în ceea ce priveşte asumarea trecutului, condamnarea negării Holocaustului şi a antisemitismului. În acest context, MAE salută aniversarea a 10 ani de la fondarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, un forum care reprezintă un exemplu de bune practici ale implementării recomandărilor Raportului Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”.

Informaţii suplimentare
Semnificația datei de 9 octombrie în istoria Holocaustului din România

În România, prin Hotărârea de Guvern nr. 672 / 5 mai 2004, a fost aprobată data de 9 octombrie (dată ce marchează începutul deportărilor evreilor în Transnistria, în anul 1941), pentru comemorarea oficială, în plan naţional, a Zilei Holocaustului.

În baza acestei decizii, în fiecare an, la 9 octombrie, autorităţile române organizează manifestări dedicate memoriei Holocaustului, incluzând: conferinţe, seminarii, lansări de carte, spectacole, concursuri şcolare etc. Instituţiile implicate în coordonarea activităţii de comemorare a Zilei Holocaustului sunt: Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

Raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”

Raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România este un document elaborat de o comisie internațională, pe baza căruia România a recunoscut oficial participarea sa la Holocaust. Raportul a fost publicat în anul 2004, lucrările Comisiei fiind conduse de Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Versiunea electronică a Raportului final poate fi accesată la adresa: http://www.inshr-ew.ro/ro/files/Raport%20Final/Raport_final.pdf.pdf

Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA)

Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust and Remembrance Alliance/IHRA), fostă ITF (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research) este o organizaţie interguvernamentală,  creată în 1998, la iniţiativa premierului suedez Göran Persson. Obiectivul principal al IHRA este de a încuraja activităţi legate de promovarea educaţiei, comemorării şi cercetării Holocaustului în statele membre, dar şi în alte ţări interesate, precum şi de a asigura sprijinul politic necesar în vederea materializării acestora.

În prezent, organizaţia numără 31 de state membre: Argentina, Austria, Belgia, Canada, Croaţia,  Republica Cehă, Danemarca, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Finlanda, Slovacia, Spania, Suedia, SUA, Ungaria, Serbia, Irlanda, Slovenia.

România a fost acceptată ca membru cu drepturi depline al ITF la data de 16 decembrie 2004, în reuniunea plenară a organizaţiei ce s-a desfăşurat la Trieste, în timpul preşedinţiei italiene. La data de 4 decembrie 2014 România a fost desemnată, prin consens, să preia în anul 2016 Președinția IHRA.