רשימת הניוזלטרים שהופצו עד כה!

לקריאת ידיעון (ניוזלטר) מס' 53 / מרץ 2021

לקריאת ידיעון (ניוזלטר) מס' 52 / מרץ 2021

לקריאת ידיעון (ניוזלטר) מס' 51 / מרץ 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר) מס' 50 / מרץ 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 49 / מרץ 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 48 / פברואר 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 47 / פברואר 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 46 / פברואר 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 45 / פברואר 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 44 / ינואר 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 43 / ינואר 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 42 / ינואר 2021

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 41 / דצמבר 2020

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 40 / דצמבר 2020

לקריאה ידיעון (ניוזלטר ) מס' 39 / דצמבר 2020