מאיר אפלבוים

מאיר אפלבוים (1948 – 1870)

אגרונום. נולד בפוקשאני בשנת 1870 .
עלה לארץ ישראל בשנת 1882 . ידיעותיו וכישרונותיו עשו רושם מיוחד על הגנן הראשי של הברון רוטשילד, דיגור. נשלח ללמוד חקלאות באלג’יר ובייחוד למד גידול ענבי יין וענבי מאכל. מאיר אפלבוים למד שיטות מודרניות בתעשיית היין, בעצי ההדר והאשכוליות והתחיל לטפל בקרקעות הברון אדמונד רוטשילד. הוא פיתח את ענף ההדרים בארץ והיה בין הראשונים שנטעו פרדסים גדולים (פרדס בן 700 דונם בחיריה, ליד פ”ת),
תוך עיבוד מתוכנן ולפי שיטות מודרניות. החל משנת 1894 היה ראש הגננים של ראשון לציון. הקדיש מאמצים גם בשטח גידול הפרחים וייצוא היבול לארצות שונות.