סיפורה של קהילת סיביו בשואה

בזמן מלחה”ע השנייה גדל מס’ היהודים בסיביו בעקבות ההגירה של יהודים שהגיעו לעיר ממקומות קטנים יותר – משם גורשו וגם כתוצאה מהשינויים שחלו במגורי יהודים שמקורם בצפון מערב טרנסילבניה – חלק מהחוק שנקבע ב – 1940.

להבדיל מהסבל שעבר על יהודי טרנסילבניה שהיו שייכים להונגריה ורובם אף נספו, היהודים הטרנסילבניים שנשארו בגבולות רומניה דאז ניצלו גם אם היו קורבנות לאלימות פשיסטית וחלק מרכושם הפרטי לצד הציבורי הופקע במהלך המלחמה.

מנתונים הנמצאים בארכיון עיריית סיביו, בנובמבר 1945 היו בעיר 1,708 יהודים ושנתיים לאחר מכן, הגיע מספרם ל – 1,900.

 

(** מקור: מאמרים וארכיון עיריית סיביו)

 

כותרת

תוכן