סיפור קהילת ואסלוי בשואה

ערב מלחמת-העולם השנייה היו בוואסלוי 8 בתי-כנסת, בית-חולים ומרפאה יהודית, מושב- זקנים, בית-ספר וגן-ילדים.

בימי מלחמת העולם השנייה היו יהודי ואסלוי נתונים לגזרות קשות.
בשנת 1940 שולחו רבים לעבודות פרך והופקעו רכוש וכספים.
בקיץ 1941 נאסרו נכבדי הקהילה יהודים שולחו למחנות ריכוז ולעבודות כפייה ואחרים גורשו לטרנסניסטריה.
לאחר המלחמה שבו החיים בעיר למסלולם.