סיפורה של הקהילה בשואה

התחזקות התנועה הליגיונרית הביאה בהדרגה להכבדה הולכת וגדלה על חיי היהודים.

אלבה יוליה נעשתה מוקד לפעולות “משמר הברזל” האנטישמי וב – 1938 התפוצצה פצצה בבית הכנסת המקומי ובמהלך הרומניזציה הוחרם כל רכוש הקהילה.

בקיץ 1941 לאחרי תחילת המלחמה נגד ברה”מ, הופעלה גם בטרנסילבניה הדרומית פקודתו של יון אנטונסקו לגרש יהודים מכפרים ומעיירות.
הגירוש הוצא לפועל בטרנסילבניה הדרומית בידי השלטונות ללא תוכנית וסדר, והסב סבל רב ליהודים. אבל… במהלך הגירוש התברר כי הערים: טורדה, אלבה-יוליה ודווה כמו גם מרכזים אחרים, אינם מתאימים לקליטת יהודי המחוז.

וכך, בזמן מלחמת העולם השנייה – שלא כמו באיזורים אחרים בטרנסילבניה – יהודי אלבה יוליה לא נשלחו למחנות המוות: בסופו של דבר הם הועברו למחנות עבודת כפייה באיזור וכך ניצלו חייהם.

(** מקור: יד ושם – ביה”ס המרכזי להוראת השואה)