יהדות רומניה בתקומת ישראל

יהדות רומניה בתקומת ישראל

הוצאת ש.י.ר. - פלטיאל סגל

הוצאת ש.י.ר. (= שבט יהודי רומניה) הוקמה במטרה להנציח את תרומת יהודי רומניה לתקומת ישראל.

בתוך כך, יצרה את פרויקט: “יהדות רומניה בתקומת ישראל” על ידי הוצאת סדרה של ספרים מכוננים וראשונים מסוגם.

“ליהדות רומניה שורשים עמוקים בתולדות ארץ ישראל. הם היו ממניחי הייסוד ליישוב היהודי החדש”, כתב ראש הממשלה ושר הביטחון המנוח – יצחק רבין בפתח הכרך הראשון.
נשיא המדינה לשעבר, עזר ויצמן ז”ל, כתב בפתח הכרך הרביעי:
“התרשמתי עמוקות מחלקם של יהודי רומניה בגבורות ההגנה העצמית, בייצור אמצעי הלחימה, בימי שלטון הטורקים, בעת השלטון הבריטי ולאחר קום המדינה, במפעלי הנשק המתוחכמים. גדול ומכובד הוא חלקם בצבא ההגנה לישראל, על חילותיו השונים”.

עד כה, הספיקו לצאת 4 כרכים :

כרך א’ – שורשים

כרך ב’ – אסירי ציון

כרך ג’ – בעיר ובכפר

כרך ד’ – ביטחון