זכויות עדכניות לנרדפי הנאצים

פנסיה סוציאלית מגרמניה ליוצאי גטאות כולל אושוויץ וטרנסניסטריה:
יוצאי גטאות שנולדו לפני 1936 ועבדו בגטו תחת כיבוש גרמני וכן הגישו בקשה לקבלת קצבת זקנה מהביטוח הלאומי בישראל, זכאים לקבל קצבה מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה. בתנאים מסוימים ייתכן גם תשלום רטרואקטיבי משנת 1997.

אלה שכבר מקבלים את הפנסיה ולא קיבלו רטרואקטיבית מ- 1997 יהיו זכאים בקרוב להגיש בקשה לקבל השלמה משנת 1997 ועד למועד שהם קיבלו ממנו. יש ניצולים רבים שכבר הגישו ויהיו זכאים להשלמה זו שיכולה להיות מאד משמעותית כלכלית.

זכויות היורשים של יוצאי גטאות (כולל אושוויץ וטרנסניסטריה):
האלמנים של יוצאי הגטאות זכאים לפנסיה חודשית לכל החיים. בנוסף, היורשים שהם אלמנים של הניצול או ילדיו או כל יורש חוקי אחר ע”פ צוואה, יכולים לקבל תשלום רטרואקטיבי אחד עבור התקופה בין 1.7.97 ועד ליום פטירתו של הניצול.

בהתאם לתנאים הבאים (האלמנים צריכים לעמוד רק בתנאים 1 ו-3 ושאר היורשים – ילדים או ע”פ צוואה צריכים לעמוד בשלושת התנאים יחד:

1.הניצול שנפטר עבד בגטו ולא הגיש מעולם בקשה לביטוח הסוציאלי הגרמני.

2. הניצול נפטר לאחר יוני 2002

3. הניצול הגיש בקשה לביטוח הלאומי בישראל לקבלת קצבת זקנה לאחר 1.4.75 (גם אם הבקשה נדחתה, כולל בקשות עבור עקרות בית, אשר נולדו לאחר 1.1.31 ולא  הייתה להן בישראל תקופת ביטוח מספקת, כמו כן כולל עולים חדשים אשר עלו לארץ  מאוחר, אשר גם להם לא הייתה תקופת ביטוח מספקת).

פנסיה סוציאלית מגרמניה ששולם עבורה בעבר ליוצאי גטאות שעבדו בגטו:
יוצאי גטאות תחת כיבוש גרמני שנולדו לפני 1936 ומקבלים פנסיה סוציאלית שהם שילמו עבורה בעבר זכאים לקבל תוספת חודשית עבור העבודה בגטו.

גמלה חודשית לכל החיים ממשרד האוצר בישראל ליוצאי רומניה, בולגריה, לוב תוניס ושאר אירופה לפי חוק נרדפי הנאצים:
לפני כשלוש שנים פסק בית המשפט העליון של מדינת ישראל שלישראלים תושבי ישראל שעלו מרומניה בולגריה, תוניס, לוב וחלק משאר אירופה שחיו או היו עוברים במלחמת העולם השנייה, יש זכות חוקית לקבל גמלה חודשית לכל חייהם כניצולי רדיפות הנאצים. את הגמלה משלם משרד האוצר הישראלי.

תושבי ישראל שזכאים לקבל את הגמלה החודשית מהאוצר צריכים לעמוד בארבעה תנאים ביחד: (לא ניתן לוותר על אחד התנאים) :

1. יוצאי רומניה ובולגריה – נולדו עד יוני 1945 (בולגריה עד יולי)

    יוצאי לוב – נולדו עד נובמבר 1943

     יוצאי תוניס – נולדו וחיו שם עד מרץ 1944

2. עלו לישראל עד אוקטובר 1953 (בגין הסכם השילומים בין ישראל לגרמניה).

3. לא מקבלים גמלה אחרת כנרדפי הנאצים (למעט קרן סעיף 2 לפי התנאים שיפורטו בהמשך, ולמעט פנסיה סוציאלית מגרמניה ששולם עבורה בעבר).

4. הזכאים הינם תושבי ישראל בלבד.

רבים מיוצאי מדינות אלה אינם מודעים לזכות חוקית זאת!

הגמלה של האוצר הינה:
הגמלה המינימאלית היא 1,850 ₪ לחודש ובנוסף הטבות כגון : דמי הבראה אחת לשנה על סך כ- 2,000 ש”ח, הנחה בארנונה, הנחה בתרופות בקופת חולים, פטור מאגרת טלוויזיה ועוד’. 

הגמלה ניתנת ממועד הגשת הבקשה למשרד האוצר והיא לא ניתנת רטרואקטיבית !

בקשת תגמול לפי הכנסה נמוכה (נזקק) :
מי שמשתכר פחות מ- 5,316 ₪ – סה”כ הכנסות אישיות לחודש באופן אישי כולל הגמלה מהאוצר יכול להגיש בקשה להכרה כנזקק ולקבל תוספת של מאות שקלים כהשלמה ל- 5,316 ₪ והטבות משמעותיות נוספות. 

כמו כן, מי שיוכר בשל מחלות שונות שהאוצר מכיר בהן, ב- 40%  נכות עד 49.9% ומשתכר פחות מ- 5,800 ₪, יקבל השלמה לסכום זה.

בקשת תגמול מוגדל לפי הכנסה נמוכה (נצרך):
מי שיוכר, בגלל מחלות שונות שהאוצר מכיר בהן, ב- 50%  נכות ומעלה, ולא מגיע ל- 8,812 ₪ בחודש סה”כ הכנסות אישיות כולל הגמלה מהאוצר, יוכל לקבל השלמה מעבר לגמלה ושאר ההכנסות האישיות  ל- 8,812 ₪.

הבהרה:

נלקחות בחשבון סה”כ ההכנסות האישיות של מקבל הגמלה, שכוללות הגמלה מהאוצר, פנסיה, ביטוח לאומי וכל הכנסה אישית אחרת. חשוב – המבחן הוא הכנסות אישיות בלי קשר להכנסות של בן הזוג .

יוצאי רומניה זכאים לפיצויים מממשלת רומניה בגין הרדיפות:
ילידי רומניה עד שנת 1944 זכאים לקבל מממשלת רומניה פיצויים על הרדיפות שעברו במלחמה (גם כילדים מאד קטנים) ע”פ קריטריונים שונים.

הפיצויים הם בין 70 ל- 95 יורו לחודש לפי גיל הניצול. לצורך קבלת הפיצויים  דורשים הרומנים שעל הניצול לחדש את האזרחות שלו ורק אח”כ הוא יכול להגיש את הבקשה.

הפיצויים הם מרגע קבלת הבקשה ולא רטרואקטיבית והם לכל החיים . ברגע שמחדשים את האזרחות עבור הפיצויים ניתן להוציא דרכונים אירופאים עבור מקבל הפיצויים וכן עבור הילדים והנכדים עבור לימודים ועבודה באירופה כאירופאים לכל דבר בהנחות משמעותיות בשכר הלימוד ובחלק מהמדינות לימודים בחינם.

רבים מיוצאי רומניה אינם מודעים לזכות חוקית זאת!

גמלה חודשית ממשרד האוצר ליוצאי גטאות ומחנות שעלו גם אחרי 1953:
יוצאי גטאות ומחנות עבודה בלבד שהינם תושבי ישראל ועלו גם אחרי 1953 ולא מקבלים עדיין שום  קצבה הקשורה לרדיפות הנאצים , יכולים לקבל קצבה חודשית ממשרד האוצר בסך של 1,800 ₪.

 *** המידע ניתן ע”י מר עמי בר, בן לנרדפי הנאצים המתמחה בנושא.