זאב שרף

זאב שרף (1984 – 1906)

נולד בשנת 1906 בכפר איזוור )כיום איזווארלה סוצ’ביי ברומניה(, במחוז
סלטין שבחבל בוקובינה שבגבול בין אוקראינה ורומניה, אז בחלק האוסטרי
של אוסטרו-הונגריה, בנם של רחל לבית פומרנץ ומאיר צבי שרף.
בשנת 1925 עלה לארץ ישראל מרומניה. לאחר עלייתו לארץ היה שרף פעיל
בתנועת הנוער של “פועלי ציון”, ובמשך זמן-מה היה חבר קיבוץ שפיים.
שרף היה אף ממייסדי ומראשי תנועת הנוער “הבחרות הסוציאליסטית”.
ב מחצית השנייה של שנות ה 30- כיהן שרף כמזכיר מרכז “הפועל”.
במלחמת העולם השנייה שרת שרף במפקדת “ההגנה”, והיה מפקד הש”י
)שירות ידיעות(, שירות המודיעין של ארגון “ההגנה”, בשנים 1941 – 1949
תחום טיפולו היה בעיקר ארגוני האצ”ל והלח”י.
בין השנים 1945 – 1947 כיהן כמזכיר המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית.
בדצמבר 1947 נתמנה שרף למזכיר “ועדת המצב”, שהייתה הוועדה אשר התכוננה לקראת הכרזת המדינה והכינה
את הקמתו של מנגנון המדינה. בשנת 1948 נתמנה למזכיר הממשלה הזמנית, וכיהן בתפקיד מזכיר הממשלה בין
השנים 1957-1948 , בממשלותיהם של דוד בן-גוריון ומשה שרת.
בשנת 1954 מונה לתפקיד הממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר לאור כוונתו להנהיג מדיניות תקיפה של
גביית מיסים . לאחר שבע וחצי שנים, באוגוסט 1961 התפטר מתפקיד ז ה, לאחר שהתנהלות מדיניות המסים של
ישראל נכנסה לשגרה . עם פרישתו של טדי קולק מתפקיד מנכ”ל משרד ראש הממשלה ב 1964- מונה שרף ליועץ
כללי לראש הממשלה, כמינוי זמני עד לבחירות לכנסת, ובהתנדבות, זאת על מנת שלא יהפוך לעובד מדינה ובכך
תמנע ממנו האפשרות להיבחר לכנסת ותפגע הפנסיה שלו.
בבחירות לכנסת השישית בשנת 1965 נבחר שרף לראשונה כחבר כנסת, וכיהן בכנסת עד 1973 . בראשית ימי
הכנסת השישית כיהן שרף כחבר בוועדת הכספים ובוועדת הפנים.
ב 22- בנובמבר 1966 התמנה שרף לתפקיד שר המסחר והתעשייה בממשלת אשכול, וב 5- באוגוסט 1968 התמנה
לתפקיד שר האוצר בנוסף על תפקידו הקודם. שרף המשיך לכהן בשני תפקידים אלו גם בממשלה שהקימה גולדה
מאיר לאחר פטירת אשכול.
לאחר הבחירות לכנסת השביעית, והקמת הממשלה בשנית בידי גולדה מאיר, התמנה שרף לתפקיד שר השיכון, בו
כיהן לאורך כל ימיה של אותה הממשלה )עד 10 במרץ 1974 (. בזמן היותו שר השיכון, נתן עדיפות לבעיות הזוגות
הצעירים, וגם מצוקת השכונות הייתה לנגד עיניו, ולכן המליץ להקים ספריות עשירות במאגרי מידע, כדי לאפשר
הכנת שיעורים גם לתלמידים ממשפחות מרובות ילדים.
תפקידים נוספים שבהם כיהן:
– יו”ר הוועדה לבחינת שיטות ההערכה והגבייה של מס הכנסה ) 1954 (.
– חבר בוועדת ידין-שרף לחקירת החשד למעורבות ישראלית בפרשת בן ברקה ) 1967-1966 (.
– יו”ר חברת “עמידר” ) 1973-1970 (.
– היו”ר הראשון של מועצת העיתונות.
– יו”ר הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית.
זאב שרף נפטר בירושלים ב- 1984 ונטמן בבית העלמין סנהדריה בעיר.