מאז ביטול תוכנית ההשמדה ניהלו כל הארגונים היהודיים ברומניה, ובכללם ‘מרכז היהודים’ מאבק עיקש וממושך להחזרת המגורשים מטרנסניסטריה או למצער החזרת אלפי היתומים הכלואים שם. בפעילות ההיא נרשמו הצלחות לצד כישלונות.

רק בסוף 1943 החלה החזרת המגורשים, כאשר התקרבה החזית מאוד לגבולותיה של טרנסניסטריה, ורק כ-2,000 יתומים ועוד כמה אלפי מגורשים, ביחוד מדורוחוי והסביבה הוחזרו לרומניה.

השאר, כ-50,000 יהודים, חזרו בשנים  1945 – 1946 לאחר שחרור האזור וכיבוש רומניה.

השהיית החזרה נבעה מהתנגדותו של מושל טרנסניסטריה, גיאורגה אלכסיאנו, מן ההתנגדות התקיפה של הנאצים להחזרת מגורשים, וכנראה מסירובו של אנטונסקו להודות בכישלון מדיניותו כלפי היהודים.

לקראת סוף 1943 וראשית 1944 , הסתמן שינוי עמוק בממשל אנטונסקו ובמדיניותו כלפי היהודים: ראשי השלטון היו משוכנעים שהגנה על היהודים מפני תביעות הנאצים והקלת מצבם, יתרמו ליצירת דימוי חיובי של השלטון בעיני בעלות הברית וישפרו את תנאי השלום שיוטלו על רומניה בוועידת השלום שלאחר המלחמה.

כל ימי השלטון הרודני הפשיסטי של אנטונסקו, הופעלה סדרת חוקים וננקטו יוזמות שגרמו להתרוששותו של הקיבוץ היהודי, וניצול כח העבודה של היהודים במסגרת הפלוגות לעבודת כפייה ובמסגרות הכלכלה השונות שהשתמשו ביהודים.

סדרת היטלים, מיסים מיוחדים ובכללם ‘היטל מיוחד’ בסך ארבעה מיליארדי ליי שהטיל אנטונסקו במאי 1943, הביאו לידי כך שביום השחרור היו כ-150,000 יהודים רעבים ללחם וחסרי לבוש.

מערכת האפליה המכוונת של השלטון פעלה כל אותן שנים (1940 – 1944). יחד עם זאת, הצביון השונה של השלטון והרקע הרעיוני שלו עקב הבעיות הקשורות למטרות המלחמה השונות של רומניה, החששות מפני השותף הגרמני והתערבות אישים שנרתעו מהשיטות הנאציות וגילו רגישות לגורל היהודים – כל הדברים הללו גרמו לכך שגורל יהודי רומניה (הרגאט וטרנסילבניה הדרומית) היה שונה מגורל שאר הקיבוצים היהודים במזרח אירופה – הן במצבם ותנאיהם בזמן המלחמה, הן במספר הניצולים והן בשיעורם.

השוני בולט ביתר שאת כאשר משווים את מצב יהודי רומניה לגורל היהודים בשלטון המשטר הפשיסטי בהונגריה.
באפריל-מאי 1944, גורשו כ-155,000 יהודי צפון טרנסילבניה בהמוניהם לאושוויץ, ויהודי דרום טרנסילבניה, שבשלטון הרומנים, כ-40,000 במספר, נותרו ברומניה ה’אנטישמית’ אך ניצלו רובם ככולם.

(מקור: ביה”ס להוראת השואה – יד ושם )