לאסוף, לשמר ולהציג את סיפורם של יהודי רומניה

בראש פינה הולך ומוקם מוזיאון ליהדות רומניה שמטרתו להציג את תולדות היהודים ברומניה ואת תולדות יהודי רומניה בישראל. אנו שואפים שברשות המוזיאון יימצא תיעוד מקיף הכולל היבטים היסטוריים, מקצועות, הווי חיי הקהילה וחיי התרבות והאמנות.
במסגרת המחקר לקראת הקמת המוזיאון, אנו מבקשים לאסוף צילומים, מסמכים, ספרים ,חפצים אישיים ויצירות אמנות כדי שיהוו בסיס לתצוגה, למחקר ולפרסומים.
בבתים של רבים מאתנו מצויים פריטים חשובים הקשורים ביהודי רומניה וביוצאי רומניה בישראל. פריטים חשובים המספרים את סיפורם של אנשים, של משפחות ושל קהילות.

אנו פונים אליכם, יהודי רומניה ובני משפחותיכם, בקריאה לחפש ולפעול להצלת אותם פריטים.
אם יש ברשותכם או ברשות משפחתכם או מכריכם פריטים על יהדות רומניה, ברומניה, בתפוצות ובישראל, אנא העבירו אותם אלינו למשמרת למען הדורות הבאים .
אם יש פריטים חשובים שאינכם מעוניינים למסור, נשמח לתעד אותם כדי שנוכל להשתמש בהם בתצוגה ובמאגר המידע של המוזיאון.  

צרו קשר עימנו דרך : amir.org@bezeqint.net

לחומרים שתמסרו למוזיאון יחד עם הסיפור האישי המלווה אותם, תפקיד חשוב בשימור הזיכרון של יהודי רומניה למען כולנו. אנו אוספים את החומרים הבאים: תצלומים, אלבומי משפחה,מסמכים,מכתבים,יומנים,חפצים אישיים,סרטים,יצירות אמנות.

במסגרת המוזיאון, אנו ערוכים לקלוט, לשמר, לקטלג, ולהפוך את החומרים לנגישים, כדי לאפשר  לחוקרים, לאוצרים, לאנשי חינוך, לתלמידים ולקהל הרחב, ללמוד מהם על יהודי רומניה.