בחלומו ראה משה נתיב ז”ל מוזיאון של הסטוריית יהדות רומניה – על עושרה וחשיבותה – על אדמת ראש פינה שהייתה לסמל של התחלה ציונית חדשה . נתיב ז”ל שהיה ממייסדי ארגון א.מ.י.ר., שם למטרה מרכזית את הקמת המוזיאון במסגרת הפעילות של הארגון הדואג להנצחתה של קהילה מכובדת וכבירה.

להקמתו של המוזיאון ליהדות רומניה ע”ש משה נתיב שותפים היו שלושה גופים עיקריים :

ארגון א.מ.י.ר.

המועצה המקומית ראש פינה

הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה