ד”ר בן ציון שטרנברג

ד”ר בן ציון שטרנברג (1962 – 1894)

נולד בקארובשטי שבבוקובינה. למד לימודים גבוהים במשפטים ומדע
המדינה באוניברסיטאות וינה, צ’רנוביץ וקלוז’. לחם בצבא האוסטרו-
הונגרי במלחמת העולם הראשונה בה נפצע מספר פעמים ועוטר באותות
הצטיינות.
בתקופת לימודיו בווינה היה חבר התנועה הציונית, “חברוניה”. בבוקובינה
היה ממייסדי התנועה הרוויזיוניסטית ומאוחר יותר נבחר ליו”ר התנועה
ברומניה. בשנת 1933 נבחר לוועד הפועל הציוני. בשנת 1940 עלה לארץ
ישראל והיה יו”ר הוועד העליון של התנועה הרוויזיונסטית. היה עצור
במחנה המעצר בלטרון. ייסד וניהל את “מפעל שיבת ציון”.
היה חבר מועצת המדינה הזמנית ונמנה בין חותמי מגילת העצמאות. לאחר
קום המדינה שימש מנהל מחלקת המסחר במשרד המסחר והתעשייה.
בשנת 1952 עבר לניהול איגוד משקיעי החוץ בישראל. בשנת 1962 נפטר
ונקבר בבית העלמין קריית שאול.