אלכסנדר (אלכס) אהרנסון

אלכסנדר (אלכס) אהרנסון (1948 - 1888)

היה פעיל ציוני, עיתונאי ומחבר מארץ ישראל, בן למשפחת אהרנסון מזכרון
יעקב. החל את פעילותו הציבורית כראש ארגון ‘הגדעונים’ שנוסד בהשראת
אחיו הבכור, אהרן אהרנסון, בידי בני האיכרים אנשי העלייה הראשונה בסוף
שנת 1913 , ונחשב לארגון הנוער המקומי הראשון בארץ. ארגון “הגדעונים”
עסק בפעולות הגנה ושמירה בדומה לארגון “השומר” מיסודם של בני
העלייה השנייה. בנוסף עסקו “הגדעונים” בהתנדבות לטובת הקהילה
בזכרון-יעקב בשיקום דרכים, מבני ציבור ובית הקברות.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גויס אלכס אהרנסון לצבא הטורקי, אך
שיחד מספר קצינים וכך קנה את חירותו. ב 3- בספטמבר 1915 , הפליג עם
רבקה לארצות הברית וחי בה במשך רוב תקופת המלחמה, עד יולי 1917 .
הוא הקדיש את זמנו ללימודים ולתעמולה למען מחתרת ניל”י, שהקים
והנהיג אחיו אהרן. עזיבתו את הארץ בזמן המלחמה לוותה בביקורת צוננת
עליו, שלא נשאר בארץ ולא נטל חלק בפעילותה המבצעית של המחתרת.
לקראת סיום המלחמה הצטרף אלכסנדר בעזרת קשריו של אחיו הבכור
לכוחות הבריטיים במצרים – איתם הגיע כקצין מודיעין לארץ ישראל לאחר
כיבושה מהטורקים ושהה בה זמן קצר. בתחילת שנת 1919 צוין פעמיים
לשבח וקיבל את “מסדר השירות המצוין” ) DSO ( מידיו של גנרל אדמונד
אלנבי בחיפה. הוא גם היה זה שהעביר כספי תרומות מחו”ל והלוואות
מהממשל הצבאי, לשיקום ופיתוח החקלאות בארץ לאחר המלחמה –
באישור הבריטים )כל הכספים הללו נותבו ע”י הבריטים דרכו – בראותם
אותו כאיש אמונם(.
במהלך השנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה חי אלכסנדר אהרנסון
לרוב בצרפת ובארצות הברית בעזרת הונה של אלמנה עשירה ומבוגרת,
מרי פלז – לה שימש כבן לוויה. בביקוריו בארץ ייסד בעזרת כספיה את ארגון
‘בני בנימין’, שפעל בשנים 1919-1929 . הארגון סייע לבני המושבות, קנה
קרקעות והקים את היישובים הרצליה, כפר אהרון, אבן יהודה ונתניה.
אלכסנדר היה פעיל גם בתחומים נוספים, ובין השאר נמנה עם מקימי העיתון
דואר היום, שהתפצל מן העיתון הארץ. בשנת 1920 נבחר לאספת הנבחרים
הראשונה מטעם רשימת התאחדות האיכרים.
היה אדם כריזמטי, מוכשר ונמרץ, מנהיג של צעירי המושבות, עיתונאי וסופר
ברוך עט. אלכסנדר אהרנסון נפטר בשנת 1948 בדרום צרפת, בנסיבות
שלא הובהרו עד היום. לא הקים משפחה ולא הותיר אחריו צאצאים. בחודש
נובמבר 1949 הביאה אחותו רבקה את ארונו לקבורה בישראל, ליד קבר
אביו בזכרון יעקב. על-שמו נפתח בזכרון יעקב חדר תצוגה, בבית אבן קטן
שהוקם בשטח הכרם של אביו )היום ליד בית התותחן(.