POGROMUL DE LA IASI

POGROMUL DE LA IAȘI

Radu Ioanid

ספר אלבום מושקע עם מכלול ההסברים על הפוגרום הנוראי שאירע בעיר יאשי ברומניה ויצא לאור בתמיכת המכון הלאומי לחקר לימודי השואה ברומניה ע”ש אלי ויזל.

הספר מכיל תמונות קשות מכל אירועי הפוגרום, המשפטים שנערכו לאחר מכן ומקבץ אישים מההנהגה היהודית בעיר שמצאו את מותם באותם הימים.