שואת יהודי צפון בוקובינה

שואת יהודי צפון בוקובינה

אסופת עדויות / עורך: דב שי

שואת יהודי רומניה, ובה שואת יהודי בוקובינה ובסרביה, כמעט עלומה, ולפיכך חשוב מאין כמוהו מפעל איסוף עדויות הקורבנות והנצחתם.

ספר זה מכיל עשרות רבות של עדויות, שנכתבו על ידי יוצאי בוקובינה הצפונית, שורדי התופת הנאצית פאשיסטית, והוא מסמך אוטנטי, המעיד על אכזריות החיילים והאוכלוסייה המקומית.

העדויות מתמקדות בחודשים יולי – אוקטובר ומובאות בלשון העדים, בתרגום מיידיש, מגרמנית, מרומנית, מרוסית ומאנגלית.
העדויות הרבות בספר מתארות את סבלם הנורא של המגורשים לטרנסניסטריה: צעדות המוות דרך ערבות בסרביה תחת שמש יוקדת, בלי מים, בגשם ובשלג, במשך שבועות וחודשים; התעללויות והשפלות מצד הז’נדרמים, הביזה והאונס, זריקת האומללים אל תוך נהר הדנייסטר, כליאת השורדים בגטאות, המוות, שנגרם מירי, מרעב, מקור, מאפיסת כוחות וממחלות.

פחות משליש שרדו את התופת ונותרו בחיים עם לבבות שבורים ועם טראומות לכל חייהם.

רוב השורדים עלו ארצה, השתתפו בהקמת מדינתנו, הקימו משפחות בישראל והמשיכו את שושלת החיים של עמנו.