פעילות א.מ.י.ר. – סיפור בתמונות

שמחים לשתף אתכם במגוון הפעילויות שלנו :

 

אירועי הנצחת מורשת יהדות רומניה

 

 

עצרות זיכרון

 

 

במות רעיוניות

 

 

סמינר מורשת יהדות רומניה

 

 

מסע בעקבות שואת יהדות רומניה