יחסי ישראל-רומניה בשלהי עידן צ’אושסקו

יחסי ישראל-רומניה בשלהי עידן צ'אושסקו

יוסף גוברין

מרישומיו של שגריר ישראל ברומניה, יוסף גוברין, בין השנים (1985 – 1989).