על מנת להבין את ההסטוריה הענפה של היהודים ברומניה על בוריה ופרטיה, יש לחלק אותה לתקופות הסטוריות.

יהדות רומניה: התקופה הראשונה

יהדות רומניה במאות ה – 16, ה – 17 וה – 18

יהדות רומניה במאה ה – 19

יהדות רומניה מתחילת המאה ה – 20 ועד לסוף מלחמת העולם הראשונה

יהדות רומניה בין שתי מלחמות עולם

מפת רומניה הגדולה : 1920 – 1940

יהדות רומניה בזמן מלחמת העולם השנייה

מפת רומניה בזמן מלחמת העולם השנייה

יהדות רומניה משנת 1945 ועד הקמת מדינת ישראל

מפת רומניה כיום