יהודים ברומניה

ליהודים ברומניה יש הסטוריה ארוכה, מורכבת ומסועפת המלאה בפרטים מרתקים. על מנת להבין את התמונה המלאה של הקהילה שהייתה לשלישית בגודלה באירופה ערב מלחה"ע השנייה, חילקנו את פרקי ההסטוריה של יהודי רומניה לפי תקופות. הנה הן לפניכם.

קהילות יהודיות ברומניה

יוצאי רומניה לדורותיהם הגיעו ממאות קהילות שהיו פזורות ברחבי רומניה. שאיפתנו היא לאתר ולהציג את כל הקהילות על פי האזורים בהם שכנו עוד ב"רומניה הגדולה" – כפי שכונתה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם כאשר שטחה הריבוני היה הגדול ביותר.

יהודי רומניה בישראל

.יהודים מרומניה היו בישראל עוד לפני תחילת העלייה הראשונה! בשלוש "ערי הקודש" : ירושלים, צפת וטבריה, כבר היתה עדות ליותר מ-1,500 יהודים יוצאי רומניה ועוד כ- 1,000 יהודים יוצאי בסרביה ובוקובינה. בסך הכל הגיעו מרומניה לישראל לאורך כל התקופות 400,000 יהודים – נתון המציב אותה כעלייה השנייה בגודלה בישראל.