בצל האבדון

בצל האבדון

יוסף גוברין

זיכרונות על טרנסניסטריה ועל ההעפלה לארץ ישראל.