בית”ר

בית"ר

ש. אבני

בדרך להקמת התנועה ושלבי התפתחותה, התעצמותה של התנועה, ייסוד ההסתדרות הציונית החדשה, עליית “אף על פי”, מלחמת העולם השנייה, הגלייה ומחנות השמדה,

בית”ר והצה”ר תחת המשטר הקומוניסטי, עלייה מחתרת מעצרים ומשפטים..

כמו כן, נספחים רבים + אלבום גדול ומלווה בעשרות תצלומים, מסמכים ועוד.