השותף הראשי של ארגון א.מ.י.ר. בבניית המוזיאון ליהדות רומניה ע”ש משה נתיב ז”ל בראש פינה
היא המועצה המקומית ראש פינה.

לפרויקט המוזיאון חברו מרומניה:

קרן קריטטה – לשימור זהות הקהילה היהודית ברומניה וקידום מטרותיה (CARITATEA)

והפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה (FCER)

בארץ חברים בתוך א.מ.י.ר. הארגונים הבאים :