מאמרים א.מ.י.ר.

מורשת המצפה להנצחה

מורשת המצפה להנצחה

מאת: ד"ר רפאל ואגו קיים קשר הדוק בין מורשת לבין הנצחתה, כי הרי כיצד ניתן להבין מורשת ללא תהליך יצירת