Logo_Heb_press1

 

ההיסטוריה של יהדות רומניה בת מאות השנים, הינה היסטוריה של יצירה תרבותית, מדעית, קהילתית, הנהגתית ודתית עשירה ברומניה ובארץ ישראל ושל תרומה אדירה לציונות ולמדינת ישראל.
זוהי היסטוריה של הישגים ושל טרגדיות, של שואה במלחמת העולם השנייה ושל תקומה והצלחה במדינת ישראל המתפתחת - החל משלב הציונות המעשית ועד היום – עת בה 40 מחתני וכלות פרס ישראל הם ממוצא רומני וזהו רק חלק מההוכחה הניצחת להישגים שלנו.
התפקיד שארגון א.מ.י.ר. לקח על עצמו הוא להנציח את המורשת של הקהילה המפוארת בראייה לטווח ארוך ע"י בניית מוזיאון להיסטוריה של יהדות רומניה בראש פינה, ולהדגיש את תרומת העלייה הרומנית למדינת ישראל באמצעות מגוון פעילויות, שיתופי פעולה, יוזמות, וכינוסים חשובים.
אתר א.מ.י.ר. מהווה עבורנו כלי ליצירת הקשר ההדדי בין העשייה שלנו לבין הציבור הרחב ובכללו - קהילת יוצאי רומניה בישראל, יהודי רומניה בארץ המקור והיהודים יוצאי רומניה ברחבי העולם למטרת שימור הסיפור המיוחד והמרגש של יהדות רומניה.
בברכה
מיכה חריש, יו"רהצוות המנהל

יו"ר אמיר : מר מיכה חריש איש ציבור. לשעבר ח"כ, שר המסחר והתעשייה ומזכ"ל מפלגת העבודה. שימש עד תחילת 2011 כראש מועצת הקולנוע בישראל ובעבר נבחר ליו"ר הזמני של מפלגת העבודה.

סגן ומ"מ יו"ר : מר משה נגור

מנהל מטה : מר אייל פביאן

יועצת משפטית : עו"ד לידיה אלרון

גזברית : גב' דיתה גרה

יו"ר זמני של וועדת המוזיאון : מר מיכה חריש

צוות תקשורת : מר אריה לביא

אחראית תקשורת, הסברה והפקות:  גב' איריס לקנר

אחראי על קשרי חוץ: מר ארמנד שור

וועדת ביקורת : מר יצחק משה - יו"ר, מר סטלי לוזנן, גב' שרון גל

וועדת כספים : מר שלמה רון – יו"ר, גב' דיצה גושן

וועדת תמיכות: עו"ד אורי אדר, מר ארמנד שור, גב' דיתה גרה, מר שלמה קידר, גב' דורית דוד-סימור

וועדת מוזיאון : מר משה נגור, מר אלי שחר, גב' לידיה אלרון, ד"ר רפי ואגו, מר ארמנד שור

וועדה אקדמית: פרופ' דני קורן - יו"ר, ד"ר רפי ואגו, פרופ' ליביו רוטמן, ד"ר דפנה סליאר, ד"ר גלי תיבון

וועדת קולנוע: יוסי אורן - יו"ר, גב' נאוה סמל, פרופ' ראובן פלגי-בקר

חברי כבוד בוועד : עו"ד אורי אדר, מר ברקו קריגלר

יו"ר כבוד של הארגון: מר משה נגור

נשיא כבוד של הארגון: מר מנחם אריאב

.