Logo_Heb_press1

 

ההיסטוריה של יהדות רומניה בת מאות השנים, הינה היסטוריה של יצירה תרבותית, מדעית, קהילתית, הנהגתית ודתית עשירה ברומניה ובארץ ישראל ושל תרומה אדירה לציונות ולמדינת ישראל.
זוהי היסטוריה של הישגים ושל טרגדיות, של שואה במלחמת העולם השנייה ושל תקומה והצלחה במדינת ישראל המתפתחת - החל משלב הציונות המעשית ועד היום – עת בה 40 מחתני וכלות פרס ישראל הם ממוצא רומני וזהו רק חלק מההוכחה הניצחת להישגים שלנו.
התפקיד שארגון א.מ.י.ר. לקח על עצמו הוא להנציח את המורשת של הקהילה המפוארת בראייה לטווח ארוך ע"י בניית מוזיאון להיסטוריה של יהדות רומניה בראש פינה, ולהדגיש את תרומת העלייה הרומנית למדינת ישראל באמצעות מגוון פעילויות, שיתופי פעולה, יוזמות, וכינוסים חשובים.
אתר א.מ.י.ר. מהווה עבורנו כלי ליצירת הקשר ההדדי בין העשייה שלנו לבין הציבור הרחב ובכללו - קהילת יוצאי רומניה בישראל, יהודי רומניה בארץ המקור והיהודים יוצאי רומניה ברחבי העולם למטרת שימור הסיפור המיוחד והמרגש של יהדות רומניה.
בברכה
מיכה חריש, יו"ראודות

קהילת יהודי רומניה החלה את עלייתה לארץ כבר בסוף המאה ה – 19 ואף הקדימה את העלייה הראשונה ! ריכוז מאמצי העלייה במהלך השנים היה בקליטה, בבניית הארץ ולימים בהשתלבות בחיי המדינה בכל תחומי החיים. יהדות רומניה בישראל מונה כיום כ – 400,000 איש. כקהילה יהודית המהווה את אחת הקהילות היהודיות הגדולות באירופה, והשנייה בגודלה בישראל, מן הראוי לדאוג להנצחתה ולשימור המורשת העשירה והמכובדת אותה היא הביאה עימה.

ארגון א.מ.י.ר שם לו למטרה להנציח את ההסטוריה של יהדות רומניה ובכלל זה להיות ארגון-על עבור רוב הארגונים הקיימים של יוצאי רומניה הפעילים בישראל, לפעול בשמם ולמענם מול מוסדות רלוונטיים בארץ ובחו"ל, להעלות את קרנה של הקהילה ולדאוג לאינטרסים המשותפים. במסגרת הפעילות השוטפת של א.מ.י.ר, נעשות פעולות המנציחות את ההיסטוריה של קהילת יהודי רומניה בישראל, כגון : הקמת מוזיאון ומרכז מורשת כמו גם פעולות לחיזוק התרבות והקשר בהווה.

 מטרות הארגון :  

לארגון א.מ.י.ר מספר מטרות מרכזיות העוסקות בחיזוק המורשת והקיום המכובד של יהודי רומניה :

1. הקמת מוזיאון להנצחת מורשת יהודי רומניה מראשיתה. החל מתקופת רומי, דרך העלייה הראשונה ב – 1882 ויסוד המושבות הראשונות : ראש פינה וזיכרון יעקב.

2. הנצחה שוטפת של יהדות רומניה הן ישירות והן בשיתוף פעולה ומאמצי הנצחה משותפים עם ארגונים שותפים של א.מ.י.ר.

3. ייצוג יהדות רומניה- ייצוג יהודי רומניה בפני השלטונות בארץ ובחו"ל לשם השגתן וביצוען של כל מטרות הארגון באשר הן.

.