Logo_Heb_press1

 

ההיסטוריה של יהדות רומניה בת מאות השנים, הינה היסטוריה של יצירה תרבותית, מדעית, קהילתית, הנהגתית ודתית עשירה ברומניה ובארץ ישראל ושל תרומה אדירה לציונות ולמדינת ישראל.
זוהי היסטוריה של הישגים ושל טרגדיות, של שואה במלחמת העולם השנייה ושל תקומה והצלחה במדינת ישראל המתפתחת - החל משלב הציונות המעשית ועד היום – עת בה 40 מחתני וכלות פרס ישראל הם ממוצא רומני וזהו רק חלק מההוכחה הניצחת להישגים שלנו.
התפקיד שארגון א.מ.י.ר. לקח על עצמו הוא להנציח את המורשת של הקהילה המפוארת בראייה לטווח ארוך ע"י בניית מוזיאון להיסטוריה של יהדות רומניה בראש פינה, ולהדגיש את תרומת העלייה הרומנית למדינת ישראל באמצעות מגוון פעילויות, שיתופי פעולה, יוזמות, וכינוסים חשובים.
אתר א.מ.י.ר. מהווה עבורנו כלי ליצירת הקשר ההדדי בין העשייה שלנו לבין הציבור הרחב ובכללו - קהילת יוצאי רומניה בישראל, יהודי רומניה בארץ המקור והיהודים יוצאי רומניה ברחבי העולם למטרת שימור הסיפור המיוחד והמרגש של יהדות רומניה.
בברכה
מיכה חריש, יו"רדו"ח תקופתי של פעילות א.מ.י.ר. במוזיאון ליהדות רומניה ע"ש משה נתיב ז"ל בראש פינה

משרד התיירות אישר בסוף שנת 2015 תקציב בניה נוסף בסך 3 מיליון ₪ הדרוש לראש-פינה, ובמקביל נבחר במהלך 2016 קבלן לבניה. הוכן ונחתם באוגוסט 2016 הסכם הקמה בין מועצת ראש-פינה לא.מ.י.ר.

קיימנו בערב ראש-השנה את טקס הנחת אבן הפינה למוזיאון בראש-פינה, בהשתתפות מנכ"ל משרד התיירות, ד"ר אאורל וויינר ואורחים רבים נוספים.

באוקטובר 2016 החלו העבודות של בניין המוזיאון החדש. הבנייה צפויה להסתיים בסוף שנת 2018.

נבחר קבלן משנה במכרז של החמ"ת לפרויקט בית-הפקידות, ובוצעה התקשרות אתו ותחילת עבודה בשטח עצמו הייתה בספטמבר 2016.

בית הפקידות המחודש נפתח לציבור בתחילת מרץ 2017, ב-21 למרץ התקיים טקס פתיחה חגיגי במעמד ראש-מועצת ראש-פינה, ראש אגף מורשת במשרד לענייני ירושלים ומורשת של ממשלת ישראל, סמנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות, ראשי ארגון א.מ.י.ר. ואורחים רבים נוספים.

בסוף השבוע הראשון של חודש יוני 2017, ביקר במקום ראש עירית יאשי יחד עם מנהלת המוזיאונים ביאשי והם התרשמו מאוד מן הסיור בבית הפקידות המחודש ובאתר הבנייה של המוזיאון.

לא.מ.י.ר. ולמוזיאון העתידי ישנן זכויות שימוש בבית הפקידות המחודש בהתאם להסכמים שבין מועצת ראש-פינה לא.מ.י.ר.

עבודת הדיגיטציה של הארכיון התבצעה ברציפות בשנת 2016 ותימשך לאורך כל שנת 2017.

הצוות של א.מ.י.ר. המעורב בעבודת הארכיון, רכש בתקופת עבודה זו מיומנות רבה בתחום ההקמה והניהול של ארכיונים בסטנדרטים מתקדמים של מדינת ישראל כיום.

וועדות המשנה של וועדת התכנים , עבדו והגישו מסמכים מתקדמים, ליו"ר הוועדה, ד"ר רפי ואגו, ולרכזת הוועדה, אניטה פרי-סלע.

 מידע תמציתי על עבודת וועדות המשנה –

אפיון וגבולות: הוועדה עוסקת בהתוויית קווי המתאר של עולמות התוכן בהם יעסוק המוזיאון מבחינת הגדרות הזמן, המרחב הגיאוגרפי, הפוליטי והתרבותי שבהם פעלו יהודי רומניה לאורך ההיסטוריה, שעתידים לפיכך לקבל ביטוי במוזיאון.

# ציונות, עלייה וראשית ההתיישבות: הוועדה עוסקת בציונות ברומניה על שלל גווניה ופעילותה הענפה, העלייה לארץ ישראל וישובה - מראשית גילויי ניצני הציונות ברומניה ועד לאחר קום מדינת ישראל.

# שואה: הוועדה עוסקת בשואת יהודי רומניה באיזורים השונים ופועלת בשיתוף עם וועדת השואה של א.מ.י.ר. והיא תעמיד גוף ידע והמלצות להצגתו במוזיאון העתידי אשר יכלל בתוך ציר הזמן הכללי של תולדות יהודי רומניה כחלק אינטגרלי ממנו, באופן שישפוך אור על פרקים אלה בתולדות הקהילות השונות מבלי להפוך ל"יד ושם" שני. דגש מיוחד יושם על פרקים ייחודיים לקורות קהילות יהודי רומניה בתקופת השואה, כמו למשל עמידתם הרוחנית, ההנהגה היהודית בתקופת השואה, ההבדלים בין האזורים השונים וכו'.

# יהדות: קהילות, חיי יומיום, מנהיגות, השכלה וחיי דת: היבטים רוחניים בתולדות יהודי רומניה, ייחודיות באיזורים השונים, רבגוניות של קהילות (ספרדים, אשכנזים), חסידות, השכלה, מבנה הקהילות והפונקציות של המוסדות השונים, מנהיגות דתית וחילונית, חינוך, הדפוס העברי והפצת השפה העברית, רבנים, ישיבות...

# כלכלה, מסחר ותעשייה: מקומם הייחודי ותפקידם המכריע של יהודי רומניה בפיתוח כלכלתה, המסחר והתעשייה בה בתקופות השונות, ותרומתם של יוצאי רומניה לתנופת ישראל בתחומים אלה.

# ביטחון וצבא: הוועדה עוסקת במקומם של יהודי רומניה בכוחות הבטחון שלה לאורך ההסטוריה, ביחסי הגומלין שבין מקומם בתחום זה ומעמדם האזרחי ובתרומתם האדירה של יוצאי רומניה בישראל לבטחונה, בכל ענפי הפעילות הבטחונית.

# תרבות, אקדמיה ומדע: הוועדה עוסקת בתרומתם המכרעת של יהודי רומניה בתחומים אלה הן ברומניה והן במדינת ישראל. היא עוסקת גם בשאלות עקרונית (למשל: מדוע היה חלקם בעל חשיבות רבה יותר דווקא בתחומים מסוימים?) וגם באישים ספציפיים המהווים דמויות מפתח בתחומים האמורים.

# ספרות: הוועדה עוסקת ביצירה הספרותית ברומניה שלה זיקה ליהדות - אם משום יהדותם של יוצריה או משום שתכניה נוגעים ליהדות. היא בודקת מגמות, השפעות גומלין עם הספרות הרומנית (עליה  ושלה), ודנה ביוצרים חשובים ובתרומת יצירתם לספרות הרומנית. בנוסף דנה הוועדה במקומם של יוצרים יוצאי רומניה בספרות הישראלית, הן בשפה העברית והן בשפה הרומנית.

# אמנות פלסטית (ציור, פיסול, ארכיטקטורה): הוועדה עוסקת בשלל היצירה הפלאסטית של יהודי רומניה לאורך ההיסטוריה וביצירה האמנותית של יוצאי רומניה בישראל ובחו"ל, לפני קום המדינה ואחריו. בתוך כך תיגע הוועדה גם באמנות שימושית (יודאיקה - למשל: תשמישי קדושה, כתובות) ודתית (בתי כנסת באיזורים השונים, מצבות...) וגם באמנות חילונית (תנועות מרכזיות, ציירים, פסלים וארכיטקטים יהודים ברומניה).

# מוסיקה: מוסיקה יהודית, מוסיקאים יהודיים בולטים (יוצרים ומבצעים) ומוסיקולוגים יהודיים ברומניה, השפעות גומלין, מוסיקה חסידית, יוצרים בולטים מקרב יוצאי רומניה בתחום בישראל.

# תיאטרון וקולנוע: הוועדה עוסקת בפעילות התיאטרונית היהודית הענפה ברומניה בתקופות השונות (גם בתקופת מלח"ע ה-2), התיאטרון היידי, מקומו של התיאטרון בחיי התרבות והרוח של קהילות יהודי רומניה, ועוד. בארץ, תציין הוועדה את תרומתם של אמני תיאטרון דגולים מקרב יוצאי רומניה לתיאטרון הישראלי. בתחום הקולנוע בודקת הוועדה יוצרים יהודים,  ייצוגים קולנועיים של יהודים בקולנוע הרומני וייצוגים של "רומנים" בקולנוע הישראלי.

# עיתונות ופובליציסטיקה: העיתונות השוקקת והפובליציסטיקה הענפה של יהודי רומניה ביידיש, ברומנית ובעברית - ברומניה בתקופות השונות, ובישראל.

התקיימה פגישה עם האחראית על המוזיאונים במשרד התרבות, עם אתרי מורשת במשרד ראש-הממשלה,  והתקיימו סיורים במוזאוני מגדל דוד, הפלמ"ח, מרכז רבין ומשואה.

בוצע תהליך מסודר מאוד של בחירת אנשי מקצוע מובילים למוזיאון, במסגרת וועדה אשר הוקמה ופועלת בא.מ.י.ר. בה חברים: מר יוסי אורן, ד"ר רפי ואגו, גב' דיצה גושן, גב' נאוה סמל ומר איל פביאן.

חברת "אמינאו" נבחרה לנהל את הפרויקט, וכעת מוקם סביבה צוות של אנשי מקצוע מובילים בתחומים רלווונטיים לצורך תכנון קונספט ותכנון ראשוני של תוכן המוזיאון. צוות זה יתחיל את עבודתו המשותפת בשבוע הבא – והיה צפויה להמשך בחודשים הבאים.

עבודת התכנון של המוזיאון מתבצעת כך שהוא ישתלב בתכנית האסטרטגית לפיתוחה של ראש-פינה בשנים הבאות.

השנה נמשכת עבודת הבנייה של המוזיאון בשטח בראש-פינה, ובמקביל יושלם התכנון של פנים המוזיאון לקראת ביצוע בשלבים הבאים. במקביל נחתמו המסמכים הקשורים בחכירת המשנה של א.מ.י.ר. בראש-פינה.