Logo_Heb_press1

 

ההיסטוריה של יהדות רומניה בת מאות השנים, הינה היסטוריה של יצירה תרבותית, מדעית, קהילתית, הנהגתית ודתית עשירה ברומניה ובארץ ישראל ושל תרומה אדירה לציונות ולמדינת ישראל.
זוהי היסטוריה של הישגים ושל טרגדיות, של שואה במלחמת העולם השנייה ושל תקומה והצלחה במדינת ישראל המתפתחת - החל משלב הציונות המעשית ועד היום – עת בה 40 מחתני וכלות פרס ישראל הם ממוצא רומני וזהו רק חלק מההוכחה הניצחת להישגים שלנו.
התפקיד שארגון א.מ.י.ר. לקח על עצמו הוא להנציח את המורשת של הקהילה המפוארת בראייה לטווח ארוך ע"י בניית מוזיאון להיסטוריה של יהדות רומניה בראש פינה, ולהדגיש את תרומת העלייה הרומנית למדינת ישראל באמצעות מגוון פעילויות, שיתופי פעולה, יוזמות, וכינוסים חשובים.
אתר א.מ.י.ר. מהווה עבורנו כלי ליצירת הקשר ההדדי בין העשייה שלנו לבין הציבור הרחב ובכללו - קהילת יוצאי רומניה בישראל, יהודי רומניה בארץ המקור והיהודים יוצאי רומניה ברחבי העולם למטרת שימור הסיפור המיוחד והמרגש של יהדות רומניה.
בברכה
מיכה חריש, יו"רלקראת העצרת השנתית המרכזית השנייה לציון שואת יהודי רומניה

ארגון א.מ.י.ר. האמון על שימור והנצחת מורשת יהדות רומניה, עושה כל שביכולתו להביא לידיעת הציבור בארץ ובעולם גם את אחד הפרקים הכואבים יותר שידעה קהילה מופלאה זו, והוא כל שאירע במהלך מלחמת העולם השנייה, מקורות האנטישמיות, הפרעות, הפוגרומים והשואה שעברה קהילת יהודי רומניה שמנתה ערב מלחמת העולם השנייה כ - 850,000 יהודים ובסיום המלחמה נותרה רק מחציתה בחיים.

א.מ.י.ר. מקיימים במהלך כל השנה אירועי זיכרון והנצחה לפרקים הנוראים בתולדות השואה של יהדות רומניה, מעודדים ותומכים במחקרים ומגבירים את שיתוף הפעולה בנושא עם מוסד 'יד ושם'. במסגרת זו, החלה בשנה שעברה מסורת של קיום עצרת זיכרון מרכזית לשואת יהדות רומניה במתחם 'יד ושם' - מסורת הממשיכה גם השנה.

בתאריך ה - 09.07 נקיים את העצרת השנייה והנכם מוזמנים לקחת חלק.