Logo_Heb_press1

 

ההיסטוריה של יהדות רומניה בת מאות השנים, הינה היסטוריה של יצירה תרבותית, מדעית, קהילתית, הנהגתית ודתית עשירה ברומניה ובארץ ישראל ושל תרומה אדירה לציונות ולמדינת ישראל.
זוהי היסטוריה של הישגים ושל טרגדיות, של שואה במלחמת העולם השנייה ושל תקומה והצלחה במדינת ישראל המתפתחת - החל משלב הציונות המעשית ועד היום – עת בה 40 מחתני וכלות פרס ישראל הם ממוצא רומני וזהו רק חלק מההוכחה הניצחת להישגים שלנו.
התפקיד שארגון א.מ.י.ר. לקח על עצמו הוא להנציח את המורשת של הקהילה המפוארת בראייה לטווח ארוך ע"י בניית מוזיאון להיסטוריה של יהדות רומניה בראש פינה, ולהדגיש את תרומת העלייה הרומנית למדינת ישראל באמצעות מגוון פעילויות, שיתופי פעולה, יוזמות, וכינוסים חשובים.
אתר א.מ.י.ר. מהווה עבורנו כלי ליצירת הקשר ההדדי בין העשייה שלנו לבין הציבור הרחב ובכללו - קהילת יוצאי רומניה בישראל, יהודי רומניה בארץ המקור והיהודים יוצאי רומניה ברחבי העולם למטרת שימור הסיפור המיוחד והמרגש של יהדות רומניה.
בברכה
מיכה חריש, יו"ר5 עובדות שחשוב לזכור על שואת יהדות רומניה !!!

  1. ערב מלחה"ע השנייה מנתה יהדות רומניה 850,000 יהודים. במהלך המלחמה הושמדה מחצית מיהדות רומניה.
  2. המחצית האחרת של יהדות רומניה, נשארה בחיים הודות למהלכי הצלה של ראשי הקהילה היהודית, רבנים והמלכה האם ברומניה שאף זכתה להיות חסידת אומות עולם.
  3. מבין 430,000 היהודים הרומנים שנרצחו בשואה, 250,0000 מהם נרצחו בהוראה ישירה של הגנרל אנוטנסקו, לפני שהתקבלה כל הוראה מהגרמנים.
  4. בשנת 2003 הוקמה הוועדה הבינלאומית לחקר השואה ברומניה בראשותו של אלי ויזל.
  5. החל משנת 2004 נקבע ברומניה יום זיכרון לשואה המצוין ב – 09.10.

*** התמונה המצורפת היא ממראות הזוועה של פרעות יאשי.