Logo_Heb_press1

 

ההיסטוריה של יהדות רומניה בת מאות השנים, הינה היסטוריה של יצירה תרבותית, מדעית, קהילתית, הנהגתית ודתית עשירה ברומניה ובארץ ישראל ושל תרומה אדירה לציונות ולמדינת ישראל.
זוהי היסטוריה של הישגים ושל טרגדיות, של שואה במלחמת העולם השנייה ושל תקומה והצלחה במדינת ישראל המתפתחת - החל משלב הציונות המעשית ועד היום – עת בה 40 מחתני וכלות פרס ישראל הם ממוצא רומני וזהו רק חלק מההוכחה הניצחת להישגים שלנו.
התפקיד שארגון א.מ.י.ר. לקח על עצמו הוא להנציח את המורשת של הקהילה המפוארת בראייה לטווח ארוך ע"י בניית מוזיאון להיסטוריה של יהדות רומניה בראש פינה, ולהדגיש את תרומת העלייה הרומנית למדינת ישראל באמצעות מגוון פעילויות, שיתופי פעולה, יוזמות, וכינוסים חשובים.
אתר א.מ.י.ר. מהווה עבורנו כלי ליצירת הקשר ההדדי בין העשייה שלנו לבין הציבור הרחב ובכללו - קהילת יוצאי רומניה בישראל, יהודי רומניה בארץ המקור והיהודים יוצאי רומניה ברחבי העולם למטרת שימור הסיפור המיוחד והמרגש של יהדות רומניה.
בברכה
מיכה חריש, יו"ריצירת קשר וחומר למסירה

לאסוף, לשמר ולהציג את סיפורם של יהודי רומניה 

בראש פינה הולך ומוקם מוזיאון ליהדות רומניה שמטרתו להציג את תולדות היהודים ברומניה ואת תולדות יהודי רומניה בישראל. אנו שואפים שברשות המוזיאון יימצא תיעוד מקיף הכולל היבטים היסטוריים, מקצועות, הווי חיי הקהילה וחיי התרבות והאמנות.
במסגרת המחקר לקראת הקמת המוזיאון, אנו מבקשים לאסוף צילומים, מסמכים, ספרים ,חפצים אישיים ויצירות אמנות כדי שיהוו בסיס לתצוגה, למחקר ולפרסומים.
בבתים של רבים מאתנו מצויים פריטים חשובים הקשורים ביהודי רומניה וביוצאי רומניה בישראל. פריטים חשובים המספרים את סיפורם של אנשים, של משפחות ושל קהילות.  

אנו פונים אליכם, יהודי רומניה ובני משפחותיכם, בקריאה לחפש ולפעול להצלת אותם פריטים.
אם יש ברשותכם או ברשות משפחתכם או מכריכם פריטים על יהדות רומניה, ברומניה, בתפוצות ובישראל, אנא העבירו אותם אלינו למשמרת למען הדורות הבאים .
אם יש פריטים חשובים שאינכם מעוניינים למסור, נשמח לתעד אותם כדי שנוכל להשתמש בהם בתצוגה ובמאגר המידע של המוזיאון.  

צרו קשר עימנו דרך : amir.org@bezeqint.net

לחומרים שתמסרו למוזיאון יחד עם הסיפור האישי המלווה אותם, תפקיד חשוב בשימור הזיכרון של יהודי רומניה למען כולנו. אנו אוספים את החומרים הבאים: תצלומים, אלבומי משפחה,מסמכים,מכתבים,יומנים,חפצים אישיים,סרטים,יצירות אמנות.  

במסגרת המוזיאון, אנו ערוכים לקלוט, לשמר, לקטלג, ולהפוך את החומרים לנגישים, כדי לאפשר  לחוקרים, לאוצרים, לאנשי חינוך, לתלמידים ולקהל הרחב, ללמוד מהם על יהודי רומניה.

.