Logo_Heb_press1

 

ההיסטוריה של יהדות רומניה בת מאות השנים, הינה היסטוריה של יצירה תרבותית, מדעית, קהילתית, הנהגתית ודתית עשירה ברומניה ובארץ ישראל ושל תרומה אדירה לציונות ולמדינת ישראל.
זוהי היסטוריה של הישגים ושל טרגדיות, של שואה במלחמת העולם השנייה ושל תקומה והצלחה במדינת ישראל המתפתחת - החל משלב הציונות המעשית ועד היום – עת בה 40 מחתני וכלות פרס ישראל הם ממוצא רומני וזהו רק חלק מההוכחה הניצחת להישגים שלנו.
התפקיד שארגון א.מ.י.ר. לקח על עצמו הוא להנציח את המורשת של הקהילה המפוארת בראייה לטווח ארוך ע"י בניית מוזיאון להיסטוריה של יהדות רומניה בראש פינה, ולהדגיש את תרומת העלייה הרומנית למדינת ישראל באמצעות מגוון פעילויות, שיתופי פעולה, יוזמות, וכינוסים חשובים.
אתר א.מ.י.ר. מהווה עבורנו כלי ליצירת הקשר ההדדי בין העשייה שלנו לבין הציבור הרחב ובכללו - קהילת יוצאי רומניה בישראל, יהודי רומניה בארץ המקור והיהודים יוצאי רומניה ברחבי העולם למטרת שימור הסיפור המיוחד והמרגש של יהדות רומניה.
בברכה
מיכה חריש, יו"רהמייסדים

בחלומו ראה משה נתיב ז"ל מוזיאון של הסטוריית יהדות רומניה - על עושרה וחשיבותה - על אדמת ראש פינה שהייתה לסמל של התחלה ציונית חדשה . נתיב ז"ל שהיה ממייסדי ארגון א.מ.י.ר., שם למטרה מרכזית את הקמת המוזיאון במסגרת הפעילות של הארגון הדואג להנצחתה של קהילה מכובדת וכבירה.  

להקמתו של המוזיאון ליהדות רומניה ע"ש משה נתיב שותפים היו שלושה גופים עיקריים : 

ארגון א.מ.י.ר. 

המועצה המקומית ראש פינה 

הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה

.