"בית הפקידות" ערוך להקדיש ולהנציח תורמים מרכזיים באופן בולט ומכובד.

 

ארגון א.מ.י.ר הינו עמותה רשומה המוכרת לעניין תרומות על פי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה.

 

בעניין תרומות ניתן לפנות ישירות למשרדי א.מ.י.ר. בהתאם לפרטי הקשר באתר.

 

 

ניתן לתרום באמצעות:
– העברת בנקאית בהתאם לפרטים שימסרו לתורם,
– באמצעות המחאה (צ'ק) במזומן לפקודת: "ארגון מאוחד של יוצאי רומניה"
והעברתו בדואר ישראל לפי הכתובת :
משרדי ארגון א.מ.י.ר.
רח' ביאליק 125 – רמת-גן