ספרי יד ושם ב'

ספרי יד ושם - חלק ב'

כותבים שונים

חלק שני של רשימת ספרים שהוציא מוסד 'יד ושם' על שואת יהדות רומניה.

ברשימה זו 6 ספרים :

איש אינו מחכה לי

מסר של אמת

הימים אינם חולפים ברגע

אתמולים אבודים

אל מול פני הסערה

מסע בחשכה