ספרי יד ושם א'

ספרי יד ושם חלק א'

כותבים שונים

חל ק ראשון מתוך רשימת ספרים שפירסם מוסד 'יד ושם' על שואת יהדות רומניה.

ברשימה הזו 6 ספרים :

פנקס הקהילות: רומניה / כרך ראשון

פנקס הקהילות: רומניה / כרך שני

תולדות השואה: רומניה

תולדות השואה: ברה"מ והשטחים המסופחים

הקדמה לרצח

בנפתולי טרנסניסטריה