סירט

סירט שלנו - סיפורה של עיירה יהודית

יצחק ארצי, פייביש הרמן וד"ר דויד שערי

סיפורה של סירט על שמחותיה וייסוריה, כפי שנשתמר בלב בניה ובנותיה.

המידע בספר הסתמך על מאמרים קצרים, רשימות וזיכרונות על העיר לפני מלחמת העולם השנייה ובתקופת השואה.

יצא במסגרת לימודי היהדות של האוניברסיטה העברית בירושלים.