סוצ'בה

ספר יהודי סוצ'בה (שוץ)

עורכים: בן-ציון פוקס, שמחה וייסבוך

על החיים היהודים בסוצ'בה מראשיתם דרך תיאור הארגונים הציוניים, התרבות והספורט, תנועות הנוער הציוניות, חיי הדת, המנהגים, קורותיהם של יהודי האזור, גורלה של הקהילה בין שתי מלחמות עולם ובזמן השואה וגם על בעלי המקצוע היהודיים, עדויות ממקור ראשון, פולקלור מקומי והעלייה לישראל.

יצא בסיוע גורמים משולבים.