ארגון א.מ.י.ר. לקח על עצמו את היוזמה המיוחדת לארגן מסעות בעלי אופי מורשתי וחינוכי עבור כל מיש מעוניין להעמיק בקשר לשורשים המשפחתיים והקהילתיים שלו בארץ המקור, רומניה.

עד כה, התארגנו מסעות משני סוגים: האחד בעל אופי של סמינר מורשת והשני מתחקה אחרי סיפור שואת יהדות רומניה. 

                                                                                                           לפניכם הפירוט :