יהדות בסרביה - אנציקלופדית גלויות

מחברים שונים

אנציקלופדיה מפורטת לכל עברה של קהילת יהדות בסרביה.

החל מקווים לדמותה של הקהילה, דרך תולדות יהודי בסרביה עד סוף המאה ה – 19, הפוגרומים בראשית המאה ה – 20, הקהילה היהודית בין שתי מלחמות עולם, קורות הקהילה בזמן השואה וגם:
התנועות הציוניות שצמחו בה, החזנות, הכלכלה, הקואופרציה היהודית, החסידות, הפולקלור, התיאטרון, היידיש ועוד.

יצא לאור על ידי חברת 'אנציקלופדיה של גלויות' בשיתוף עם האיגוד העולמי של יהודי בסרביה.

 

** הספר ניתן יהיה לרכישה דרך משרדי א.מ.י.ר. בקרוב.