חכמי רומניה וזיקתם לארץ ישראל

ד"ר יעקב גלר

על חבורות קדושות, חינוך עברי, ישיבות, היהודים הספרדים, השואה וגורלם של המגורשים לטרנסניסטריה.

מחקרו של ד"ר גלר בספר זה מתבסס על חומר ארכיוני מקורי, רב ומגוון שטרם נחשף ושנמצא בספריית הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה כמו גם באקדמיה הרומנית.

מסמך אקדמי מרתק ומקיף ביותר.

יצא בהוצאת "עמל פתח תקוה" בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן.

 

** הספר ניתן יהיה לרכישה דרך משרדי א.מ.י.ר. בקרוב.