היהודים הספרדים והאשכנזים ברומניה

צמיחתה ושקיעתה של קהילה

ד"ר יעקב גלר

צמיחתה ושקיעתה של קהילת היהודים האשכנזים והספרדים ברומניה.

הספר דן במעמדם המשפטי-חוקי והפוליטי של היהודים והקהילות ב"רומניה הגדולה" ובאירגונים העל־קהילתיים, בהשוואה לארצות מזרח אירופה השכנות.

ספר זה מתאר בצורה ממצה, מפורטת, מדוייקת ומדעית, את יחס השלטון הרומני ליהודים, את מבנה הקהילות ומעמדו הכלכלי, את מערכות החינוך, הסעד, הבריאות, הדת והרבנות, תולדות הקהילה הספרדית והאורתודוקסית, הפוגרומים שארעו בתחילת מלחמת העולם השניה ואת ההנהגה היהודית בתקופה זו.

המחקר מבוסס על מקורות רבים ומגוונים בדפוס ובכתבי-יד, וחמישים מסמכים שפורסמו כאן לראשונה.