אנציקלופדיה ליהדות רומניה

אנציקלופדיה ליהדות רומניה

ברוך טרקטין ולוצ'יאן זאב הרשקוביץ

על הרבנים, האדמו"רים, המנהיגים הרוחניים ובתי הכנסת בעבר ובהווה.

האנציקלופדיה הראשונה שיצאה לאור בארץ תחת מוסד הרב קוק המתארת את המורשת היהודית הענפה של רומניה, על 3,260 רבניה, מאות בתי הכנסת שהיו בה, האדמו"רים החשובים, 368 הישובים בהם חיו יהודים וסיפורי הגבורה של ההנהגה היהודית.

3 כרכים, 1,422 עמודים, ברכות מגדולי הרבנים.